Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

  Slične strane


Međunarodni akademski centar je deo mreže obrazovnih informacionih centara "EducationUSA", odobrenih i podržanih od strane Biroa za obrazovne i kulturne poslove Stejt departmenta. Centar ima za cilj da obezbedi tačne i nepristrasne informacije o akreditovanim visokoškolskim institucijama u SAD. Centar obaveštava javnost u Srbiji promocijom punog spektra viših američkih obrazovnih institucija i mogućnosti međunarodne razmene u SAD.

Centar je otvoren za javnost i nudi profesionalno obučeni kadar od 11 do 19 sati od utorka do petka i subotom od 10 do 15 sati. Osim toga, Centar je dostupan građanima kroz interaktivni Internet sajt kako bi se obezbedio jednak pristup tačnim i nepristrasnim informacijama koje se tiču višeg školskog obrazovanja u SAD.


Misija Centra

Međunarodni akademski centar nastoji da doprinese poboljšanju ekonomskih prilika u srpskom društvu kroz promovisanje međunarodnog obrazovanja i mogućnosti profesionalnog usavršavanja. Ovo, pre svega, znači pomoć u osposobljavanju omladine i mladih stručnjaka da se uključe u lokalne zajednice, preuzmu vodeće uloge i postanu aktivni učesnici u izgradnji napredne i svestrane Srbije.


Misija EducationUSA

EducationUSA centri promovišu američko visoko obrazovanje tako što obezbeđuju precizne, jasne, nepristrasne i pravovremene informacije o obrazovnim mogućnostima u Sjedinjenim Američkim Državama, a takođe pružaju pomoć kandidatima sa odgovarajućim kvalifikacijama da najlakše dođu do ovih mogućnosti. Milioni potencijalnih studenata svake godine saznaju više o mogućnostima studiranja u SAD kroz centre EducationUSA. Centri zapošljavaju profesionalne savetnike od kojih su mnogi i sami studirali na nekoj od američkih obrazovnih institucija. Savetnici centara EducationUSA poštuju unapred određene etičke standarde, što uključuje suzdržavanje od rada sa komercijalnim agentima za regrutovanje studenata. Savetnici su takođe prošli kroz sve obuke Stejt departmenta o američkom višem obrazovanju i savetodavnom procesu.