Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD


Pripreme za standardizovane testove se mogu obavljati u privatnim terminima. Ova vrsta priprema se posebno zakazuje nakon provere znanja i određivanja ciljeva kandidata.

 

Privatni časovi organizuju se u terminima od 120 minuta, ali se u pojedinim slučajevima oni mogu organizovati i u kraćem periodu. Ukupan broj časova, intenzitet i trajanje termina zakazuje se nakon dogovora predavača i polaznika.

Trenutna cena jednog termina od 120 minuta iznosi 6,000 dinara. Za više sati rada obezbeđeni su popusti na osnovnu cenu.

Ako ste zainteresovani za privatne časove u Centru, popunite formular na našem sajtu