Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD


SIMULACIJE STANDARDIZOVANIH TESTOVA

Međunarodni akademski centar organizuje simulacije testova, odnosno provere znanja pred zvanična polaganja. Detalji pojedinačnih simulacija dostupni su u daljem tekstu.

Simulacije za TOEFL obavljaju se u kompjuterskoj laboratoriji u Centru, u terminima sredom, petkom i pojedinim subotama tokom godine, ali je moguće zakazivanje i drugih termina.

Simulacije za ACT i SAT su grupne i organizuju se oko dve nedelje pre zvaničnih polaganja testova. Simulacije se mogu organizovati i u drugim posebnim terminima tokom godine ili se mogu posebno zakazati kada je to moguće.

Simulacije za GRE i GMAT obavljaju se na računaru samih kandidata uz korišćenje kodova, ali se mogu organizovati i u kompjuterskoj laboratoriji Centra.


Simulacije za ACT i SAT ocenjuju se za maksimalno sedam dana nakon zakazanog termina. Kandidatima su na raspolaganju broj bodova po sekcijama, ocenjen esej sa sugestijama za ispravljanje grešaka, kao i konačni broj bodova sa napomenama o problematičnim delovima testa.

Simulacije za GRE i GMAT ocenjuju se automatski nakon završetka online simulacije. Esej se ocenjuje automatski, a predavači Centra mogu da pomognu u davanju realne ocene.

Simulacioni test za TOEFL pregleda se za maksimalno sedam dana. Rezultati sa čitanja i slušanja dostupni su odmah na računaru nakon završetka testa, a predavači posebno dostavljaju ocenu sa govornog i pisanog dela testa, uz sugestije o poboljšanju rezultata na sekcijama.Simulacija GMAT

Simulacija testa je najbolji način za kandidate da steknu uvid u vlastito znanje i način funkcionisanja testa. Međunarodni akademski centar je u mogućnosti da u narednom periodu ponudi simulaciju testa GMAT svima koji se priključe redovnim i vanrednim pripremama za test u Centru. Uz materijal na samim pripremama, lekcije, vežbe i korišćenje literature Centra i sopstvenih resursa, simulacija će biti veoma korisna za sve one koji nameravaju da se prijave na odgovarajuće institucije višeg obrazovanja u SAD i drugim zemljama sveta.

Odakle početi?

Za pripremu se možete prijaviti pozivom na 011/334 9639 ili 011/334 9638, slanjem elektronske pošte na office@iacbg.org, dolaskom kod nas ili popunjavanjem formulara.

Ako niste sigurni u to da li možete da pratite nastavu za GMAT na engleskom jeziku, predlažemo da uradite besplatni probni test znanja engleskog jezika kod nas tokom radnog vremena.

Simulacija testa je sada dostupna i onima koji nisu na našim pripremama za testove. Prijava za simulaciju i asistenciju oko tumačenja rezultata možete obaviti na ovoj stranici. 

Softver i Internet lokacija nisu zvanično merilo učinka na testu i nisu podržani i odobreni od vlasnika prava na test. Simulacija predstavlja način za vežbanje kandidata u uslovima sličnim zvaničnom testu i kao takva se ne može smatrati zvaničnom proverom znanja.

Prijava za online simulacije za GRE i GMAT obavlja se na stranici http://goo.gl/forms/bKoRS5y6lGOkVAvI2

Launch a Simulator by clicking the link below!

EXAMS: http://www.catprep.com/exams/gmat/iacbg/launch.html or http://www.catprep.com/exams/gmat/iacbg/exams.html?version=1.0#/tests


Kompjuterska simulacija GRE

Simulacija testa je najbolji način za kandidate da steknu uvid u vlastito znanje i način funkcionisanja testa. Međunarodni akademski centar je u mogućnosti da u narednom periodu ponudi simulaciju testa GRE za sve one koji se priključe redovnim i vanrednim pripremama za test u Centru. Uz materijal na samim pripremama, lekcije, vežbe i korišćenje literature Centra i sopstvenih resursa, simulacija će biti veoma korisna za sve one koji nameravaju da se prijave na odgovarajuće institucije višeg obrazovanja u SAD i drugim zemljama sveta. 

Odakle početi? 

Za pripremu se možete prijaviti pozivom na 011/334 9639 ili 011/334 9638, slanjem elektronske pošte na office@iacbg.org, dolaskom kod nas ili popunjavanjem formulara. 

Ako niste sigurni u to da li možete da pratite nastavu za GRE na engleskom jeziku, predlažemo da uradite besplatni probni test znanja engleskog jezika kod nas tokom radnog vremena. 

Simulacija testa je sada dostupna i za one koji nisu na našim pripremama. Za simulaciju testa i asistenciju oko tumačenja rezultata možete se prijaviti na ovoj lokaciji.

Prijava za online simulacije za GRE i GMAT obavlja se na stranici http://goo.gl/forms/bKoRS5y6lGOkVAvI2

Launch a Simulator by clicking the link below!

EXAMS: http://www.catprep.com/exams/gre/iacbg/launch.html or http://www.catprep.com/exams/gre/iacbg/exams.html?Launch=Launch+Exam+%231&testId=1#/tests


Simulacija SAT

Probni test za polaganje SAT održava se oko dve nedelje pre redovnih međunarodnih zvaničnih termina testa. Na simulaciji se radi kompletan probni test, sa svim sekcijama, uključujući i esej, koji će predavači Centra oceniti po standardima tvoraca testa.

Prijava za simulaciju SAT obavlja se online za svaki od termina posebno i otvara se oko dve nedelje pre održavanja termina. Za više informacija kontaktirajte Centar tokom radnog vremena.


Simulacija TOEFL

Simulacija ovog testa obavlja se na računaru u više nedeljnih termina tokom godine. Predavači Centra ocenjuju govorni i pisani deo testa, uz naznake šta bi trebalo od veština poboljšati kako bi rezultat bio bolji.

Za simulaciju se trenutno možete prijaviti telefonom tokom radnog vremena.


Simulacija ACT

Probni test za polaganje ACT održava se oko dve nedelje pre zvaničnog termina testa. Simulacija uključuje i esej, koji će predavači Centra oceniti po standardima tvoraca testa. 

Prijava za simulaciju ACT obavlja se online za svaki od termina posebno i otvara se oko dve nedelje pre održavanja termina. Za više informacija kontaktirajte Centar tokom radnog vremena.