Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD


Simulacija GMAT

Simulacija testa je najbolji način za kandidate da steknu uvid u vlastito znanje i način funkcionisanja testa. Međunarodni akademski centar je u mogućnosti da u narednom periodu ponudi simulaciju testa GMAT svima koji se priključe redovnim i vanrednim pripremama za test u Centru. Uz materijal na samim pripremama, lekcije, vežbe i korišćenje literature Centra i sopstvenih resursa, simulacija će biti veoma korisna za sve one koji nameravaju da se prijave na odgovarajuće institucije višeg obrazovanja u SAD i drugim zemljama sveta.

Odakle početi?

Za pripremu se možete prijaviti pozivom na 011/334 9639 ili 011/334 9638, slanjem elektronske pošte na office@iacbg.org, dolaskom kod nas ili popunjavanjem formulara.

Ako niste sigurni u to da li možete da pratite nastavu za GMAT na engleskom jeziku, predlažemo da uradite besplatni probni test znanja engleskog jezika kod nas tokom radnog vremena.

Simulacija testa je sada dostupna i onima koji nisu na našim pripremama za testove. Prijava za simulaciju i asistenciju oko tumačenja rezultata možete obaviti na ovoj stranici. 

Softver i Internet lokacija nisu zvanično merilo učinka na testu i nisu podržani i odobreni od vlasnika prava na test. Simulacija predstavlja način za vežbanje kandidata u uslovima sličnim zvaničnom testu i kao takva se ne može smatrati zvaničnom proverom znanja.

Prijava za online simulacije za GRE i GMAT obavlja se na stranici http://goo.gl/forms/bKoRS5y6lGOkVAvI2

Besplatni probni test GMAT dostupan vam je na ovoj stranici. http://www.catprep.com/exams/gmat/iacbg/exams.php?version=0.0

Trouble Ticket System: Direct Support http://www.catprep.com/gmat-support/contact

Launch a Simulator by clicking in the appropriate link below!

EXAM 1: The Full-Featured Complete Simulator with the question pool for exam one. http://www.catprep.com/exams/gmat/iacbg/exams.php?version=1.0

EXAM 2: The Full-Featured Complete Simulator with the question pool for exam two. http://www.catprep.com/exams/gmat/iacbg/exams.php?version=2.0

EXAM 3: The Full-Featured Complete Simulator with the question pool for exam three. http://www.catprep.com/exams/gmat/iacbg/exams.php?version=3.0

EXAM 4: The Full-Featured Complete Simulator with the question pool for exam four. http://www.catprep.com/exams/gmat/iacbg/exams.php?version=4.0

EXAM 5: The Full-Featured Complete Simulator with the question pool for exam five. http://www.catprep.com/exams/gmat/iacbg/exams.php?version=5.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kompjuterska simulacija GRE

Simulacija testa je najbolji način za kandidate da steknu uvid u vlastito znanje i način funkcionisanja testa. Međunarodni akademski centar je u mogućnosti da u narednom periodu ponudi simulaciju testa GRE za sve one koji se priključe redovnim i vanrednim pripremama za test u Centru. Uz materijal na samim pripremama, lekcije, vežbe i korišćenje literature Centra i sopstvenih resursa, simulacija će biti veoma korisna za sve one koji nameravaju da se prijave na odgovarajuće institucije višeg obrazovanja u SAD i drugim zemljama sveta. 

Odakle početi? 

Za pripremu se možete prijaviti pozivom na 011/334 9639 ili 011/334 9638, slanjem elektronske pošte na office@iacbg.org, dolaskom kod nas ili popunjavanjem formulara. 

Ako niste sigurni u to da li možete da pratite nastavu za GRE na engleskom jeziku, predlažemo da uradite besplatni probni test znanja engleskog jezika kod nas tokom radnog vremena. 

Simulacija testa je sada dostupna i za one koji nisu na našim pripremama. Za simulaciju testa i asistenciju oko tumačenja rezultata možete se prijaviti na ovoj lokaciji.

Prijava za online simulacije za GRE i GMAT obavlja se na stranici http://goo.gl/forms/bKoRS5y6lGOkVAvI2

Besplatni probni test GRE dostupan vam je na ovoj stranici. http://www.catprep.com/exams/gre/iacbg/exams.php?version=10.0&code=0412fakeCode

Trouble Ticket System: Direct Support http://www.catprep.com/gre-support/contact

Launch a Simulator by clicking in the appropriate link below!

EXAM 1: The Full-Featured Complete GRE CAT Simulator with the question pool for exam one. http://www.catprep.com/exams/gre/iacbg/exams.php?version=11.0

EXAM 2: The Full-Featured Complete GRE CAT Simulator with the question pool for exam two. http://www.catprep.com/exams/gre/iacbg/exams.php?version=12.0

EXAM 3: The Full-Featured Complete GRE CAT Simulator with the question pool for exam three. http://www.catprep.com/exams/gre/iacbg/exams.php?version=13.0

EXAM 4: The Full-Featured Complete GRE CAT Simulator with the question pool for exam four. http://www.catprep.com/exams/gre/iacbg/exams.php?version=14.0

EXAM 5: The Full-Featured Complete GRE CAT Simulator with the question pool for exam five. http://www.catprep.com/exams/gre/iacbg/exams.php?version=15.0

EXAM 6: The Full-Featured Complete GRE CAT Simulator with the question pool for exam six. http://www.catprep.com/exams/gre/iacbg/exams.php?version=16.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simulacija SAT

Probni test za polaganje SAT održava se oko dve nedelje pre redovnih međunarodnih zvaničnih termina testa. Na simulaciji se radi kompletan probni test, sa svim sekcijama, uključujući i esej, koji će predavači Centra oceniti po standardima tvoraca testa.

Prijava za simulaciju SAT obavlja se online za svaki od termina posebno i otvara se oko dve nedelje pre održavanja termina. Za više informacija kontaktirajte Centar tokom radnog vremena.

Sledeća simulacija pred polaganje održava se 18. novembra 2017. Više detalja i prijavu za ovaj termin pogledajte ovde - http://iacbg.org/sr/vesti/sat-simulacija-18-novembar-2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simulacija TOEFL

Simulacija ovog testa obavlja se na računaru u više nedeljnih termina tokom godine. Predavači Centra ocenjuju govorni i pisani deo testa, uz naznake šta bi trebalo od veština poboljšati kako bi rezultat bio bolji.

Za simulaciju se trenutno možete prijaviti telefonom tokom radnog vremena.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simulacija ACT

Probni test za polaganje ACT održava se oko dve nedelje pre zvaničnog termina testa. Simulacija uključuje i esej, koji će predavači Centra oceniti po standardima tvoraca testa. 

Prijava za simulaciju ACT obavlja se online za svaki od termina posebno i otvara se oko dve nedelje pre održavanja termina. Za više informacija kontaktirajte Centar tokom radnog vremena.

Sledeća simulacija ACT organizuje se u Centru u subotu, 25. novembra. Prijava je dostupna na stranici https://goo.gl/forms/fQcq6Ow1STOW4wLq1 .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------